Köpvillkor

Vi följer distans- och hemförsäljningslagen som ger konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning.

Konsument har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och inte vara mer omfattande än nödvändigt. Om varan eller varorna på något sätt blivit skadade, slitna, utsatta för smuts eller liknande så har vi rätt att göra en värdeminskning upp till 100 %. Detta gäller även eventuellt emballage.